Hovedpine

Hovedpine2018

A2, 1:1 portrætter

Klassiske portrætter af mennesker med kronisk hovedpine med repræsentationer af deres hovedpine malet direkte på ansigtet. Hvordan synliggør man en smerte som konstant påvirker ens oplevelse af verden men er usynlig for alle andre?

I projektet med den generiske titel Hovedpine har jeg taget portrætter af personer med kronisk hovedpine/ ansigtssmerter

A2, 1:1 portrætter

Klassiske portrætter af mennesker med kronisk hovedpine med repræsentationer af deres hovedpine malet direkte på ansigtet.

Hvordan synliggør man en smerte som konstant påvirker ens oplevelse af verden men er usynlig for alle andre?

I projektet med den generiske titel Hovedpine har jeg taget portrætter af personer med kronisk hovedpine/ ansigtssmerter. På baggrund af visualiseringsøvelser og samtaler har de hver især fundet frem til et visuelt udtryk for deres smerte: form og farve. De har hver især malet en fri repræsentation af smerten direkte på ansigtet.

Kan vi finde vejen til en almenmenneskelig delagtighed; udvide grænserne for kroppen - og det sociale legeme?

Jeg laver workshops i at omsætte kroppens signaler til konkrete visuelle udtryk for på den måde at blive bedre til at kommunikere med og om kroppen. Projektet undersøger om vi kan omgå ordene og diagnosernes begrænsninger og ved hjælp af kunsten gå direkte til intuitionen og skabe en intuitiv forståelse mellem mennesker og dermed sætte fokus på – og skabe billeder af – et usynligt og tabuisteret emne.