1844 hours of sunshine

1844 hours of sunshine2013

Pinhole fotografi fra Munkemosen, Odense
1m x 1m diasec

I værket indfanges tid i form af solens gentagne bevægelser over himlen. Det gør jeg med et hjemmelavet hulkamera, som tager et billede i en time, en dag, en måned eller et helt år ad gangen

Pinhole fotografi fra Munkemosen, Odense
1m x 1m diasec

I værket indfanges tid i form af solens gentagne bevægelser over himlen. Det gør jeg med et hjemmelavet hulkamera, som tager et billede i en time, en dag, en måned eller et helt år ad gangen. Hver dag fremgår af det endelige billede som en enkelt stribe lys, brændt af solens bue over himlen.

Fotografierne fanger helt bogstaveligt tiden og registrerer bevægelse på en måde, vi ikke er vant til, og vores øjne ikke er i stand til at se. En periode af tid langt ud over vores egen opfattelsesevne fanges på det endelige billede. Hermed åbnes et visuelt rum, der udelukkende eksisterer i kraft af det fotografiske øje.

Solen brænder et spor på filmen, og man kan på den måde se et aftryk af tiden, men i kraft af sporets farve kan man også se den energi, som er knyttet til hver del af solens bane i forløbet. Fotografiet indeholder dermed ikke kun det endelige udtryk, men den samlede historie om dets tilblivelsesproces. Ikke kun finpudsede dele, men en samlet akkumulering af information om lysets kvalitet, kvantitet og evner på alle givne tidpunkter hver eneste dag i årets løb.