Headscapes

Headscapes2018

Fem store (1:1) vippebillede portrætter med malede repræsentationer af psyken. Portrætterne er lavet til Trekantsområdet, Middelfart Kommune, Psykiatrien i Region Syddanmark og Middelfart Museum og udstillet på festivalen 'Sindsyg God Søndag' ved Psykiatrisk Museum, Middelfart, 2018

Fem store (1:1) vippebillede portrætter med malede repræsentationer af psyken. Portrætterne er lavet til Trekantsområdet, Middelfart Kommune, Psykiatrien i Region Syddanmark og Middelfart Museum og udstillet på festivalen 'Sindsyg God Søndag' ved Psykiatrisk Museum, Middelfart, 2018.

Vippebilleder; når man ser billedet fra én vinkel vises et almindeligt portræt af personen, når man ser billedet fra en anden vinkel ser man et portræt af personen med påmalet psyke. På den måde opstår en vekselvirkning af psyke og person, på samme måde som vi selv er mere eller mindre opmærksomme på egen eller andres psyke i hverdagen.

Når vi skal snakke om psykisk sårbarhed, psykisk sygdom og følelser bliver vi usikre og berørings-angste. Det sprog, vi har til at tale om psykisk sygdom, er ofte diagnosesproget. Det giver os et fælles sprog til at tale om det svære ved at være menneske, men det mangler det personlige perspektiv. Hvis vi skal komme nærmere på en forståelse af den enkeltes oplevelse, er der brug for at finde nye måder at dele følelser og psyke.

Katrine Skovsgaard har skabt et kunstværk på bagrund af samtaler med mennesker, der alle har psykisk sygdom tæt inde på livet. Samtalerne har ført til en proces af kunstnerisk medskabelse, hvor Skovsgaard har taget fotografiske portrætter. Den portrætterede har derefter malet en fri repræsentation af sin psyke på sit eget portræt. Skovsgaard undersøger, om visualisering af psykisk sygdom har et empati-generende potentiale; om synliggørelse kan  skabe en intuitiv forståelse mellem mennesker. 

Værket sætter dermed fokus på, og skaber billeder af, et emne som ellers er usynligt og tabuiseret. Helt grundlæggende spørger værket til det altoverskyggende, kreerende kunstnersubjekt når Skovsgaard indgår i kollektive kunstneriske processer og frasiger sig dele af den æstetiske billeddannelse. 

Hvordan synliggør man dele af ens  oplevelse af verden,
som er usynlig for alle andre end en selv?

Prøv selv: med udgangspunkt i installationen kunne man ved udstillingen deltage i en workshop med øvelser til at visualisere psyken. Alle kan fortælle om deres psyke på en visuel måde. Vi malede blandt andet og åbnede op for et indblik i hinandens psyke.

Tak til EN AF OS